Weather: A few clouds, 11 °C / 52 °F
Local time: 10:06 am
10:06:21 AM

1-Taimatsu-cho, Shiokoji-sagaru, HigashiHorikawa-dori, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8237, JAPAN

+81-75-341-1121

* Best Price Guarantee
+
BOOK NOWCLOSE

Hotel Cart

Your cart is empty!
Book Now